ACTUEEL
LOCATIE
Vasteland 80
3011 BN Rotterdam
CONTACT
T: 085 - 060 25 59
F: 085 - 060 25 59
E-MAIL
info@vastgroen.nl
storing@vastgroen.nl
SHORTCUT
OPENINGSTIJDEN
Maandag - Vrijdag
08.00 - 18:00 uur 
Copyright 2016
VastGroen.nl ©
KvK 65130073
VastGroen werkt in combinatie met in de praktijk bewezen onderhoud strategieën. Het voordeel van deze methode is dat resultaat meetbaar wordt gemaakt. Resultaat is direct zichtbaar of procesmatig herkenbaar, afhankelijk van de gekozen strategie. Alle werkzaamheden (kantooronderhoud, tuin & terrein en installaties) verricht door VastGroen worden uitgevoerd volgens de onderstaande strategieën:

Condition Based Maintenance (CBM): Is een onderhoudstechniek waarbij conditie metingen voorafgaan aan onderhoud. Als eerst vindt er een opname rapport plaats van de huidige staat van de componenten. Daarna wordt de technische en economische levensduur van deze componenten berekend. Naar aanleiding hiervan wordt er een strategische onderhoudsplanning samengesteld. Vast
Groen zal, na akkoord, niveaumatig onderhoud uitvoeren conform deze strategische onderhoudsplanning. Onderhoud gebeurt preventief en wordt periodiek uitgevoerd om de optimale levensduur in stand te houden. Na elke onderhoudsbeurt vindt er weer een opnamestatus plaats, om het resultaat in kaart te brengen en de strategische onderhoudsplanning bij te werken.

Storings Afhankelijke Onderhoud (SAO): Is een onderhouds techniek waarbij een gebrek wordt hersteld nadat er een storing is opgetreden, of momenteel plaatsvindt. Zodra een storing, defect of gebrek wordt aangemeld zal onderhoud afhankelijk van de aard en noodzaak direct of op korte termijn plaats vinden. Het registreren van deze storingen gaat gepaard met de 24 uurs beschikbaarheid service die Vast
Groen aanbiedt. Onderhoud volgens het SAO principe gaat meestal gepaard met een projectmatige aanpak. Het is hierom niet noodzakelijk om storingen volgens een contractbasis aan te melden.

Uiteraard is er ruimte om, in samenspraak met de opdrachtgever, andere onderhoudsmethoden te hanteren. In overleg kan onderhoud volgens het Just In Time (JIT) principe plaats vinden, waarbij er niveaumatig onderhoud plaatsvindt net voor de degradatie van een component. Andere vormen van gebruikers afhankelijke onderhoud zijn in samenspraak ook uit te voeren.

Totaal oplossing voor duurzaam vastgoed beheer & onderhoud